لباس بچه گانه شیک و مارکدار

بادی کارترز

سلام

بادی ها فقط به صورت پگ ۵ تایی فروخته میشود . این بادی ها سفارشات دوستان عزیز بوده برای سفارشات جدید مجددا سفارش گرفته میشود .

قیمت هر پگ ۵ تایی آستین کوتاه ۴۵۰۰۰ تومان

قیمت هر پگ ۵ تایی آستین بلند ۴۸۰۰۰ تومان

خرید بالای ۳ پگ ارسال رایگان است .

شماره تماس ۰۹۱۲۳۸۶۶۱۵۳

محل سکونت : تهران . غرب تهران . شهران .

با سپاس

 

نکته ای که برای دوستانی سوال می شود :

در پشت بسته بندی های کارترز نیو برن و ۳۶ ماه هم موجود است . اما این سایز ها به طور معمول چون خواهان کمتری دارند و در موقع خرید اولیه باید به تعداد بسیار زیادی  از هر سایز خریداری شوند  این امر صورت نمیگیرد .
 نمونه بادی های دخترانه

۱-پگ بادی کارترز دخترانه آستین کوتاه سایز ۳ ماه .

۲-پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۳ ماه

 

۳-پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۳ ماه

 

۴- پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۳ ماه

۴۰۱- پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۳ ماه

 

۵- پگ بادی کارترز دخترانه آستین کوتاه سایز ۶ ماه

۵۰۱- پگ بادی کارترز دخترانه آستین کوتاه سایز ۶ ماه

۵۰۲- پگ بادی کارترز دخترانه آستین کوتاه سایز ۶ ماه

 

۶-پگ بادی کارترز دخترانه آستین کوتاه سایز ۶ ماه

 

۷-پگ بادی کارترز دخترانه آستین کوتاه سایز ۶ ماه

 

۸- پگ بادی کارترز دخترانه آستین کوتاه سایز ۹ ماه

۹- پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۹ ماه

 

۱۰-پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۹ ماه

 

۱۱-پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۱۲ ماه

 

۱۲- پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۱۲ ماه

۱۳- پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۱۲ ماه

کد ۱۴ : پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۱۲ ماه

کد ۱۵ : پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۱۲ ماه

کد ۱۶ : پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۱۲ ماه

کد ۱۷ : پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۱۲ ماه

کد ۱۰۷ : پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۱۲ ماه

 

 

۱۸-پگ بادی کارترز دخترانه آستین کوتاه سایز ۱۸ ماه

 

 

۱۹- پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۱۸ ماه

۱۰۹- پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۱۸ ماه


 ۲۰-پگ بادی کارترز دخترانه آستین کوتاه سایز ۲۴ ماه

 

 ۲۱- پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۲۴ ماه

۲۲- پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۲۴ ماه

۲۰۲- پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۲۴ ماه

۲۰۳- پگ بادی کارترز دخترانه آستین بلند سایز ۲۴ ماه

 بادی های پسرانه


 ۲۳- پگ بادی کارترز پسرانه  آستین بلند سایز ۳ ماه

 


 ۲۴- پگ بادی کارترز پسرانه آستین کوتاه سایز ۳ ماه


 ۲۵- پگ بادی کارترز پسرانه آستین کوتاه سایز ۶ ماه

 

۲۶- پگ بادی کارترز پسرانه آستین کوتاه سایز ۶ ماه

۲۰۶- پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۶ ماه

 

۲۷-پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۹ ماه

 

۲۸- پگ بادی کارترز پسرانه آستین کوتاه سایز ۱۲ ماه

 

۲۹-پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۱۲ ماه

۳۰-پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۱۲ ماه

کد ۳۱ : پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۱۲ ماه

کد ۳۲ : پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۱۲ ماه

 کد ۳۳ : پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۱۲ ماه

 

۳۴-پگ بادی کارترز پسرانه آستین کوتاه سایز ۱۸ ماه

۳۵ : پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۱۸ ماه

کد ۳۶ : پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۱۸ ماه

کد ۳۷ : پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۱۸ ماه

کد ۳۸ : پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۱۸ ماه

۳۰۹-پگ بادی کارترز پسرانه آستین کوتاه سایز ۲۴ ماه

۳۹-پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۲۴ ماه

۴۰-پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۲۴ ماه

۴۱-پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۲۴ ماه

کد ۴۲ : پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۲۴ ماه

کد ۴۳ : پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۲۴ ماه

کد ۴۴ : پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۲۴ ماه

کد ۴۵ : پگ بادی کارترز پسرانه آستین بلند سایز ۲۴ ماه

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ساعت 20:37  توسط عاطفه  |